Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

SOUDNÍ PŘEKLADY, ÚŘEDNÍ PŘEKLADY, OVĚŘENÉ PŘEKLADY


Soudní překlad neboli úřední překlad či ověřený překlad je opatřen tzv. doložkou soudního tlumočníka a otiskem kulatého razítka se státním znakem. Soudní překlad se neoddělitelně spojuje s listinou, z níž byl pořízen. Touto listinou může být originální dokument nebo jeho ověřená kopie, v případě ověřeného překladu do e-mailu také prostá kopie.
Jedná se např. o vysokoškolský diplom, výpis z rejstříku trestů, smlouvu, rozsudek, soudní rozhodnutí.KVALITA PŘEKLADU

Tradice a zkušenosti
Od roku 1997 dodáváme překlady s doložkou soudního tlumočníka pro soukromé osoby, firmy, advokátní kanceláře, a od roku 2000 rovněž pro soudy, státní zastupitelství a policii. Provádíme ověřené překlady anglického jazyka a německého jazyka. Podrobné informace o požadavcích na kvalitu naleznete zde.


Kompetence
Soudní překlad (ověřený překlad, úřední překlad) provádí soudní překladatel (soudní tlumočník) tak, že přeložený text připojí k listině, z níž překlad pořídil a opatří ho doložkou soudního tlumočníka a otiskem razítka se státním znakem. Doložka soudního tlumočníka stvrzuje, že podepsaný tlumočník/překladatel byl do funkce jmenován soudem a že jím pořízený překlad se shoduje s textem připojené listiny.
Pokud si originál listiny chcete ponechat (vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, soudní rozhodnutí apod.), zajistíme notářem ověřenou kopii takové listiny a překlad s doložkou soudního tlumočníka provedeme z této notářské kopie. Originál listiny Vám zůstane.


Ověřování překladů na počkání
Ověřené překlady běžných úředních listin (výpis z evidence Rejstříku trestů, rodný list, oddací list, vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, výuční list apod.), jejichž texty máme v databázi, vám zhotovíme i na počkání přímo v naší kanceláři. Více...


CENA OVĚŘENÉHO PŘEKLADU

Kolik stojí ověřený překlad (soudní překlad)?
Pokud chcete dopředu znát cenu a dodací lhůtu ověřeného překladu (soudního překladu), zašlete nám čitelně naskenovanou kopii všech stran předmětné listiny (fotka z mobilu nestačí) - použijte prosím poptávkový formulář.
Cenovou kalkulaci vám zašleme e-mailem zdarma v pracovní dny nejpozději do 24 hodin.

Jste soukromá osoba se sídlem v České republice? Jste živnostník-neplátce DPH?
Nabízíme nejnižší ceny v Brně a fakturaci neplátcem DPH.
Pro více informací o cenách pro neplátce DPH a objednání překladu přejděte na www.prekladys.com.


Jste firma a uplatňujete odpočet DPH? Máte sídlo v zahraničí?
Nabízíme bezkonkurenční ceny s možností odpočtu DPH a fakturaci plátcem DPH i do zahraničí.
Následující ceník je určen pro osoby uplatňující odpočet DPH nebo se sídlem či trvalým pobytem v zahraničí.

Kompletní ceník pro plátce DPH ke stažení


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Vážení zákazníci,

na této doméně pro Vás připravujeme nové internetové stránky.

Pro aktuální informace o odborných překladech, ověřování překladů, cenách a dodacích lhůtách přejděte prosím na www.prekladys.com.

V případě nejasností volejte +420 545230730, 777909143
nebo pište na prekladys@prekladys.cz

Děkujeme za pochopení.

Překladatelské služby Šantavý