Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

SOUDNÍ PŘEKLADY


SOUDNÍ PŘEKLADY
Soudní překlad neboli úřední překlad či ověřený překlad je opatřen tzv. doložkou soudního tlumočníka a otiskem razítka se státním znakem. Soudní překlad je neoddělitelně spojen s listinou, z níž byl pořízen. Touto listinou může být originální dokument nebo jeho ověřená kopie.
Jedná se o vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, rozsudek, soudní rozhodnutí, smlouvu apod.
 
PRÁVNÍ PŘEKLADY
Překlady právních textů do českého jazyka, německého jazyka a anglického jazyka.
Specializujeme se na právo obchodní, občanské, trestní, pracovní a právo EU.
Právní překlady vyhotovuje právník a kvalifikovaní překladatelé s právním povědomím.
Vyhotovujeme překlady veškerých smluv, soudních rozhodnutí, rozsudků, notářských zápisů...
LEGISLATIVA
Legislativa upravující činnost soudních překladatelů
 
DORUČOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH LISTIN PO BRNĚ
Nemám kdy zajít ani na poštu, natožpak běhat po úřadech. Nutně však potřebuji ověřený překlad diplomu, výpisu z rejstříku trestů, rodného listu. Co s tím?
Už nemusíte nikam chodit. Vše vyřídíme za Vás!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Vážení zákazníci,

na této doméně pro Vás připravujeme nové internetové stránky.

Pro aktuální informace o odborných překladech, ověřování překladů, cenách a dodacích lhůtách přejděte prosím na www.prekladys.com.

V případě nejasností volejte +420 545230730, 777909143
nebo pište na prekladys@prekladys.cz

Děkujeme za pochopení.

Překladatelské služby Šantavý