Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Potřebuji soudní překlad. Mohu se na vás obrátit?


Zajisté. Provádíme soudní překlady v anglickém jazyce a v německém jazyce. Soudní překlady běžných úředních listin (rodný list, výpis z evidence Rejstříku trestů, oddací list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom apod.), jejichž texty máme v databázi, vám zhotovíme obratem. V případě požadavku na překlad obratem účtujeme příplatky dle aktuálního ceníku.

Seznam častých dotazů