Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

SOUDNÍ PŘEKLADATEL


Od roku 1997 dodáváme překlady s doložkou soudního tlumočníka pro soukromé osoby, firmy, advokátní kanceláře, a od roku 2000 rovněž pro soudy, státní zastupitelství a policii. Provádíme ověřené překlady anglického jazyka a německého jazyka.Činnost soudních překladatelů a tlumočníků doposud upravuje zákon o znalcích a tlumočnících (zákon č. 36/1967 Sb.) a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu (vyhláška č. 37/1967 Sb.). Tato legislativa nerozlišuje mezi výkonem překladatele (soudní překlad, překlad s doložkou soudního tlumočníka) a tlumočníka (ústní výkon, tlumočení). Protože však obě profese vyžadují značně odlišnou odbornou kompetenci, je již v přípravě nová zákonná úprava, která tyto výkony odděluje a směřuje tak k důslednější profesionalizaci obou činností.

My jsme tuto profesionalizaci provedli již v počátku - jádro našeho týmu tvoří soudní překladatelé.
Od roku 1997 dodáváme překlady s doložkou soudního tlumočníka pro soukromé osoby, firmy, advokátní kanceláře, a od roku 2000 rovněž pro soudy, státní zastupitelství a policii. Provádíme ověřené překlady anglického jazyka a německého jazyka.


Kompletní ceník pro plátce DPH ke stažení


Jste soukromá osoba se sídlem v České republice? Jste živnostník-neplátce DPH?
Nabízíme ještě výhodnější ceny a fakturaci neplátcem DPH.
Pro více informací a objednání překladu přejděte prosím na www.prekladys.com.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Vážení zákazníci,

na této doméně pro Vás připravujeme nové internetové stránky.

Pro aktuální informace o odborných překladech, ověřování překladů, cenách a dodacích lhůtách přejděte prosím na www.prekladys.com.

V případě nejasností volejte +420 545230730, 777909143
nebo pište na prekladys@prekladys.cz

Děkujeme za pochopení.

Překladatelské služby Šantavý