Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

NAŠE SLUŽBY


Nabízené překladatelské služby:
• ověřené překlady (soudní překlady, úřední překlady)
• ověřování překladů na počkání
• doručování úředních překladů po Brně
• právní překlady, technické překlady
• jazykové korektury rodilým mluvčímOVĚŘENÉ PŘEKLADY (SOUDNÍ PŘEKLADY, ÚŘEDNÍ PŘEKLADY)
Od roku 1997 dodáváme překlady s doložkou soudního tlumočníka pro soukromé osoby, firmy, advokátní kanceláře, a od roku 2000 rovněž pro soudy, státní zastupitelství a policii. Provádíme ověřené překlady anglického jazyka a německého jazyka.

Soudní překlad (ověřený překlad, úřední překlad) provádí soudní překladatel (soudní tlumočník) tak, že přeložený text připojí k listině, z níž překlad pořídil a opatří ho doložkou soudního tlumočníka a otiskem razítka se státním znakem. Doložka soudního tlumočníka stvrzuje, že podepsaný tlumočník/překladatel byl do funkce jmenován soudem a že jím pořízený překlad se shoduje s textem připojené listiny.

Pokud si originál listiny chcete ponechat (vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, soudní rozhodnutí apod.), zajistíme notářem ověřenou kopii takové listiny a překlad s doložkou soudního tlumočníka provedeme z této notářské kopie. Originál listiny vám zůstane.


Ověřování překladů na počkání
Ověřené překlady běžných úředních listin (výpis z evidence Rejstříku trestů, rodný list, oddací list, vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, výuční list apod.), jejichž texty máme v databázi, vám zhotovíme i na počkání přímo v naší kanceláři. Více...


DORUČOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH PŘEKLADŮ PO BRNĚ
Nabízíme kompletní doručovací servis úředních překladů.
Už nemusíte nikam chodit. Vše vyřídíme za Vás!
U zakázek nad 3000 Kč bez DPH je tato služba zdarma!

Další informace zde.


PRÁVNÍ PŘEKLADY
Provádíme překlady veškerých právních dokumentů v anglickém jazyce, německém jazyce a českém jazyce. Právní překlady dodáváme pro soukromé osoby, firmy, soudy, státní zastupitelství a policii. Právní překlady vyhotovuje právník se znalostí práva ČR a USA a kvalifikovaní překladatelé s právním povědomím. Překlady právních dokumentů dodáváme také s doložkou soudního tlumočníka jako soudní (úřední překlady).


TECHNICKÉ PŘEKLADY
Provádíme překlady technických textů v kombinacích čeština, němčina a angličtina. Technické překlady vyhotovují překladatelé s technickým vzděláním a v souladu se svojí odbornou kvalifikací. Nezbytná jazyková revize (korektura) překladu je již zahrnuta v ceně. Tým provádějící technické překlady mívá nejvýše dva spolupracující překladatele, kteří využívají společné terminologické databáze, a jednoho korektora, který zaručí jazykovou správnost překladu a plní zároveň funkci manažera projektu. Při překladu do českého jazyka mají překladatelé technických textů přístup do online databáze českých norem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


JAZYKOVÉ KOREKTURY
Základní jazyková korektura je vždy součástí ceny překladu. Každý překlad projde rukama překladatele s příslušnými odbornými znalostmi (odborná kompetence překladatele) a následně jazykového korektora, který opraví případné pravopisné chyby. Jazykovou korekturu jiným překladatelem však nelze provést v případě požadavku na mlčenlivost.

Spolupracujeme také se zahraničními profesionálními překladateli, které využíváme při požadavku na korekturu rodilým mluvčím a na překlad ověřený německým či rakouským soudním tlumočníkem.


Naše reference

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Vážení zákazníci,

na této doméně pro Vás připravujeme nové internetové stránky.

Pro aktuální informace o odborných překladech, ověřování překladů, cenách a dodacích lhůtách přejděte prosím na www.prekladys.com.

V případě nejasností volejte +420 545230730, 777909143
nebo pište na prekladys@prekladys.cz

Děkujeme za pochopení.

Překladatelské služby Šantavý