Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

PŘEKLAD


Potřebujete kvalitní překlad vypracovaný zkušeným překladatelem? Chcete ušetřit a hledáte přímé dodavatele překladů?


SOUDNÍ PŘEKLADY
Soudní překlad neboli úřední překlad či ověřený překlad je opatřen doložkou soudního tlumočníka a otiskem razítka se státním znakem. Soudní překlad se neoddělitelně spojí s listinou, z níž byl pořízen (vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, výpis z rejstříku, rozsudek, soudní rozhodnutí atd.).
více informací
 
PRÁVNÍ PŘEKLADY
Překlady právních textů do českého jazyka, německého jazyka a anglického jazyka. Specializujeme se na právo obchodní, občanské, trestní, pracovní a právo EU. Právní překlady vyhotovuje právník a kvalifikovaní překladatelé s právním povědomím.
Vyhotovujeme překlady smluv, soudních rozhodnutí, rozsudků, notářských zápisů atd.
více informací
TECHNICKÉ PŘEKLADY
Potřebujete přeložit návod k obsluze, patentovou přihlášku, osvědčení o shodě, bezpečnostní či technický list v souladu s harmonizovanou legislativou EU?

Zde naleznete odpovědi na tyto a další otázky týkající se technických překladů.
více informací
 
DORUČOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH LISTIN PO BRNĚ
Nemáte kdy zajít ani na poštu, natožpak běhat po úřadech? Nutně potřebujete ověřený překlad diplomu, výpisu z rejstříku trestů, rodného listu?
Už nemusíte nikam chodit. Vše vyřídíme za Vás!
více informací

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Vážení zákazníci,

na této doméně pro Vás připravujeme nové internetové stránky.

Pro aktuální informace o odborných překladech, ověřování překladů, cenách a dodacích lhůtách přejděte prosím na www.prekladys.com.

V případě nejasností volejte +420 545230730, 777909143
nebo pište na prekladys@prekladys.cz

Děkujeme za pochopení.

Překladatelské služby Šantavý