Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

PRÁVNÍ PŘEKLADY


Překlady právních textů do českého jazyka, německého jazyka a anglického jazyka.
Specializujeme se na právo obchodní, občanské, trestní, pracovní a právo EU.
Právní překlady vyhotovuje právník a kvalifikovaní překladatelé s právním povědomím.
Vyhotovujeme překlady veškerých smluv, soudních rozhodnutí, rozsudků, notářských zápisů...Právní překlady
Provádíme překlady veškerých právních dokumentů v anglickém jazyce, německém jazyce a českém jazyce. Právní překlady dodáváme pro soukromé osoby, firmy, soudy, státní zastupitelství a policii. Právní překlady vyhotovuje právník se znalostí práva ČR a USA a kvalifikovaní překladatelé s právním povědomím. Překlady právních dokumentů dodáváme také s doložkou soudního tlumočníka jako soudní (úřední překlady).

Právní a soudní překlady zásadně nerozdělujeme, provádí je vždy jediný kvalifikovaný soudní překladatel nebo právník.


Nejčastěji překládané právní texty:
• smlouva (kupní smlouva, nájemní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, společenská smlouva)
• žaloba, odvolání, soudní rozhodnutí, rozsudek, dožádání
• zákon, vyhláška, nařízení
• plná moc, čestné prohlášení, notářský zápis, osvědčení
• výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví
• zatykač (mezinárodní zatykač, evropský zatykač)
• občanské a obchodní právo
• obchodní podmínky, stanovy, zápis z jednání atd.


Kolik stojí právní překlad?
Pokud chcete znát cenu a dodací lhůtu překladu právního textu, použijte prosím poptávkový formulář. Cenovou kalkulaci vám zašleme zdarma e-mailem v pracovní dny nejpozději do 24 hodin.


Jak objednat právní překlad?
Objednávku právního překladu lze provést elektronicky na základě cenové kalkulace překladu, kterou od nás obdržíte zdarma e-mailem. Pokud budete požadovat rovněž soudní ověření překladu (ověřený překlad), doručte originál listiny nebo její ověřenou kopii (notářskou kopii) poštou/osobně na naši adresu. Postup zpracování soudního překladu je popsán v části Jak objednat soudní překlad. V případě nejasností vám ochotně poradíme na tel. č. 545 230 730 nebo 777 909 143.