Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

PRÁVNÍ PŘEKLADY


Překlady právních textů do českého jazyka, německého jazyka a anglického jazyka.
Specializujeme se na právo obchodní, občanské, trestní, pracovní a právo EU.
Právní překlady vyhotovuje právník a kvalifikovaní překladatelé s právním povědomím.
Vyhotovujeme překlady veškerých smluv, soudních rozhodnutí, rozsudků, notářských zápisů...Právní překlady
Provádíme překlady veškerých právních dokumentů v anglickém jazyce, německém jazyce a českém jazyce. Právní překlady dodáváme pro soukromé osoby, firmy, soudy, státní zastupitelství a policii. Právní překlady vyhotovuje právník se znalostí práva ČR a USA a kvalifikovaní překladatelé s právním povědomím. Překlady právních dokumentů dodáváme také s doložkou soudního tlumočníka jako soudní (úřední překlady).

Právní a soudní překlady zásadně nerozdělujeme, provádí je vždy jediný kvalifikovaný soudní překladatel nebo právník.


Nejčastěji překládané právní texty:
• smlouva (kupní smlouva, nájemní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, společenská smlouva)
• žaloba, odvolání, soudní rozhodnutí, rozsudek, dožádání
• zákon, vyhláška, nařízení
• plná moc, čestné prohlášení, notářský zápis, osvědčení
• výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví
• zatykač (mezinárodní zatykač, evropský zatykač)
• občanské a obchodní právo
• obchodní podmínky, stanovy, zápis z jednání atd.


Kolik stojí právní překlad?
Pokud chcete znát cenu a dodací lhůtu překladu právního textu, použijte prosím poptávkový formulář. Cenovou kalkulaci vám zašleme zdarma e-mailem v pracovní dny nejpozději do 24 hodin.


Jak objednat právní překlad?
Objednávku právního překladu lze provést elektronicky na základě cenové kalkulace překladu, kterou od nás obdržíte zdarma e-mailem. Pokud budete požadovat rovněž soudní ověření překladu (ověřený překlad), doručte originál listiny nebo její ověřenou kopii (notářskou kopii) poštou/osobně na naši adresu. Postup zpracování soudního překladu je popsán v části Jak objednat soudní překlad. V případě nejasností vám ochotně poradíme na tel. č. 545 230 730 nebo 777 909 143.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Vážení zákazníci,

na této doméně pro Vás připravujeme nové internetové stránky.

Pro aktuální informace o odborných překladech, ověřování překladů, cenách a dodacích lhůtách přejděte prosím na www.prekladys.com.

V případě nejasností volejte +420 545230730, 777909143
nebo pište na prekladys@prekladys.cz

Děkujeme za pochopení.

Překladatelské služby Šantavý