Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Text si přeložím sám, ověříte mi překlad?


Soudní překlad (úřední překlad, ověřený překlad) má náležitosti definované zákonem, které laický překladatel nemusí znát. Nabízíme bezkonkurenční ceny ověřených překladů úředních listin (výpis z evidence Rejstříku trestů, rodný list, oddací list, vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení). Překlady archivujeme. Již přeložené pasáže znovu neúčtujeme a zákazník tak zaplatí jen to, co je navíc! Není to férová nabídka?

Seznam častých dotazů