Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Potřebuji ověřenou kopii. Mohu se na vás obrátit?


Jsme soudní tlumočníci. Proto zajišťujeme ověřené kopie výhradně listin/dokumentů, z nichž následně provádíme soudní překlady (soudní ověření, ověřený překlad, úřední překlad). Notářská doložka potvrzuje, že kopie listiny byla vyhotovena z originálu a s tímto originálem doslovně souhlasí. Uplatnění nachází tam, kde si originál listiny musíte ponechat (vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení atd.).

Seznam častých dotazů