Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Potřebuji notářskou kopii. Mohu se na vás obrátit?


Zajišťujeme notářské kopie u listin/dokumentů, z nichž následně provádíme ověřené překlady (soudní ověření, ověřený překlad, úřední překlad). Ověřovací doložka notáře potvrzuje, že kopie listiny byla vyhotovena z originálu a s tímto originálem souhlasí. Uplatnění nachází tam, kde si originál listiny chcete ponechat (diplomy, vysvědčení, soudní rozhodnutí apod.).

Seznam častých dotazů