Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

KOREKTOR A RODILÝ MLUVČÍ


Spolupracujeme také se zahraničními profesionálními překladateli a soudními tlumočníky, které využíváme při požadavku na korekturu rodilým mluvčím a na překlad ověřený německým či rakouským soudním tlumočníkem.Překládáme jen to, co umíme na 100%! Od roku 1997...
Nemůžeme vám nabídnout překlady do všech světových jazyků ani překlady všech oborů lidské činnosti. Nabízíme však kvalitu a odpovědný přístup. Každý překlad vždy projde rukama překladatele s příslušnými odbornými znalostmi (odborná kompetence překladatele) a následně jazykového korektora, který opraví případné pravopisné chyby. V případě požadavku na mlčenlivost nelze provést jazykovou korekturu jiným překladatelem.

Základní jazyková korektura je vždy součástí ceny překladu. Ruku na srdce, neznáme nikoho, kdo by byl "kovaný" ve svém technickém, přírodovědném či lékařském oboru, současně zdatný lingvista a přitom nesl úděl překladatele...


Rodilý mluvčí
Spolupracujeme také se zahraničními profesionálními překladateli, které využíváme při požadavku na korekturu rodilým mluvčím a na překlad ověřený německým či rakouským soudním tlumočníkem. Ceny za tyto úkony se sjednávají individuálně a odpovídají relacím rakouského a německého trhu.
Na tomto místě bychom rádi poukázali na skutečnost, že často inzerovaný rodilý mluvčí neznamená automaticky kvalitní překlad. Mnohdy se totiž jedná o zahraniční studenty, kteří si při studiu pouze přivydělávají. Je nasnadě, že jedinou jejich kompetencí bývá (někdy i podprůměrná) znalost rodného jazyka.

Naše reference

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Vážení zákazníci,

na této doméně pro Vás připravujeme nové internetové stránky.

Pro aktuální informace o odborných překladech, ověřování překladů, cenách a dodacích lhůtách přejděte prosím na www.prekladys.com.

V případě nejasností volejte +420 545230730, 777909143
nebo pište na prekladys@prekladys.cz

Děkujeme za pochopení.

Překladatelské služby Šantavý