Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Je korektura v ceně?


Ano. Každý překlad vždy projde rukama překladatele s příslušnými odbornými znalostmi (odborná kompetence překladatele) a následně jazykového korektora, který opraví případné pravopisné chyby. Nabízíme rovněž jazykovou korekturu rodilým mluvčím.

Seznam častých dotazů