Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

JAZYKOVÉ KOREKTURY


Každý překlad projde rukama překladatele s příslušnými odbornými znalostmi a následně korektora, který opraví případné pravopisné chyby.
Spolupracujeme také se zahraničními profesionálními překladateli a soudními tlumočníky, které využíváme při požadavku na korekturu rodilým mluvčím.Základní jazyková korektura překladu
Základní jazyková korektura je vždy součástí ceny překladu. Každý překlad projde rukama překladatele s příslušnými odbornými znalostmi (odborná kompetence překladatele) a následně jazykového korektora, který opraví případné pravopisné chyby. Jazykovou korekturu jiným překladatelem však nelze provést v případě požadavku na mlčenlivost.


Korektura rodilým mluvčím
Spolupracujeme také se zahraničními profesionálními překladateli, které využíváme při požadavku na korekturu rodilým mluvčím a na překlad ověřený německým či rakouským soudním tlumočníkem. Ceny za tyto úkony se sjednávají individuálně a odpovídají relacím rakouského a německého trhu. Další informace.

Na tomto místě bychom rádi poukázali na skutečnost, že často inzerovaný rodilý mluvčí neznamená automaticky kvalitní překlad. Mnohdy se totiž jedná o zahraniční studenty, kteří si při studiu pouze přivydělávají. Je nasnadě, že jedinou jejich kompetencí bývá (někdy i podprůměrná) znalost rodného jazyka.

Naše reference

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Vážení zákazníci,

na této doméně pro Vás připravujeme nové internetové stránky.

Pro aktuální informace o odborných překladech, ověřování překladů, cenách a dodacích lhůtách přejděte prosím na www.prekladys.com.

V případě nejasností volejte +420 545230730, 777909143
nebo pište na prekladys@prekladys.cz

Děkujeme za pochopení.

Překladatelské služby Šantavý