Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Jak zjistím počet normostran?


Máte-li dokument v elektronické podobě a používáte-li textový editor s možností stanovení počtu znaků v dokumentu (např. MS Word), sečtěte všechny znaky a mezery a výsledek vydělte 1800. Způsob výpočtu ceny překladu i jednotkové ceny jsou uvedeny v ceníku. Směrodatný je počet normostran překladu. Rádi vám zdarma vypracujeme cenovou kalkulaci překladu.

Seznam častých dotazů