Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Co je to notářské ověření (vidimace)?


Ověřovací doložka notáře potvrzuje, že jím pořízená kopie listiny byla vyhotovena z originálu a s tímto originálem souhlasí. Notář není soudní překladatel (soudní tlumočník) a nepořizuje ověřené překlady. Ověřený překlad (soudní překlad, úřední překlad) provádí soudní překladatel (soudní tlumočník) tak, že přeložený text připojí k listině, z níž překlad pořídil a vše opatří doložkou soudního tlumočníka (doložka soudního tlumočníka).

Seznam častých dotazů