Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Co je to normostrana?


Normostrana neboli normovaná strana je vžité označení pro stránku textu v rozsahu 1800 strojopisných úhozů (30 řádků po 60 úhozech), tak jak ji definuje vyhl. č. 37/1967 Sb. § 24.
Legislativa EU pak používá stránku v rozsahu 1500 znaků, můžete se ovšem setkat i s "normostránkou" v rozsahu 1200 či dokonce jen 900 úhozů. V takovém případě se jednoznačně jedná o klamání zákazníka. Pozor! Směrodatný je vždy počet normostran hotového překladu.

Seznam častých dotazů