Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Co je to doložka soudního tlumočníka?


Ověřený překlad (soudní překlad, úřední překlad) provádí soudní překladatel (soudní tlumočník) tak, že přeložený text připojí k listině, z níž překlad pořídil a opatří ho doložkou soudního tlumočníka a otiskem razítka se státním znakem. Doložka soudního tlumočníka stvrzuje, že podepsaný tlumočník/překladatel byl do funkce jmenován soudem a že jím pořízený překlad se shoduje s textem připojené listiny.

Seznam častých dotazů