Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Co je to apostila (Apostille)?


Apostila (Apostille) je doložka, jež se připojuje na oficiální listinu (např. rodný list, oddací list, vysokoškolský diplom apod.) a potvrzuje pravost podpisu a otisku razítka za účelem použití listiny v zahraničí.
Úkon provádí Ministerstvo zahraničních věcí ČR, případně Ministerstvo spravedlnosti ČR u listin vydaných soudy, státním zastupitelstvím nebo notáři.

Apostila se vystavuje v českém nebo anglickém jazyce, zápis do apostily však úředník provede vždy pouze v češtině. Pro předložení v zahraničí je proto nezbytný její úřední překlad (soudní ověření, ověřený překlad).

Seznam častých dotazů