Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Bude překlad kvalitní?


Nemůžeme vám nabídnout překlady do všech světových jazyků ani překlady všech oborů lidské činnosti. Nabízíme však kvalitu a odpovědný přístup. Překládáme jen to, co umíme na 100%! Každý překlad vždy projde rukama překladatele s příslušnými odbornými znalostmi (odborná kompetence překladatele) a následně jazykového korektora, který opraví případné pravopisné chyby. Nabízíme rovněž jazykovou korekturu rodilým mluvčím. Naše reference.

Seznam častých dotazů