Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

ZMĚNY V ROCE 2020


Co nás čeká v roce 2020:

1/ Nový zákon o soudních tlumočnících a překladatelích
Ačkoliv zákon č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích nabude účinnosti až v roce 2021, obsahuje řadu pro zákazníka pozitivních ale i negativních změn, které musíme průběžně zavádět už v tomto roce. Například:
- možnost elektronického úředního překladu opatřeného ověřeným elektronickým podpisem
- elektronická evidence tlumočnických/překladatelských úkonů
- povinný (zpoplatněný) právnický kurz pro soudní překladatele
- vyšší honoráře ale i pokuty pro tlumočníky a překladatele

2/ Elektronická evidence tržeb
Od května 2020 spadáme do poslední vlny EET. Protože evidence se týká pouze hotovostních plateb, budeme se snažit její nákladový dopad omezit na minimum, úplně se mu ale nevyhneme - hotovostní platby chceme prozatím ponechat.

3/ Bezhotovostní platby také na pobočce
Protože zákazníků platících přímo na pobočce není tolik, aby se vyplatil pronájem skeneru/čtečky či provoz vlastního hardwaru, budeme se snažit nalézt softwarové řešení umožňující bezhotovostní formy plateb také přímo na pobočce (kartou, mobilem)

4/ Nový web prekladys.cz a úprava stávajících webů prekladys.com a preklady-brno.com
Weby musíme upravit tak, aby zohlednily všechny výše uvedené změny a plnily nové legislativní i technologické požadavky.

5/ Úprava cen překladů
Nechceme-li hovořit přímo o zdražování, musíme přiznat nezbytnost širšího rozptylu cen, který pokryje výše popisované změny.

Vlastní překladatelská činnost se postupně stala menšinovou nákladovou položkou, alespoň u základních typů neúředních překladů s malým administrativním zatížením překladatele se proto budeme snažit držet rozumné ceny.


všechny aktuality

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Vážení zákazníci,

na této doméně pro Vás připravujeme nové internetové stránky.

Pro aktuální informace o odborných překladech, ověřování překladů, cenách a dodacích lhůtách přejděte prosím na www.prekladys.com.

V případě nejasností volejte +420 545230730, 777909143
nebo pište na prekladys@prekladys.cz

Děkujeme za pochopení.

Překladatelské služby Šantavý