Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

ÚŘEDNÍ PŘEKLAD ON-LINE DO E-MAILU


Kdy lze zaslat ověřený úřední překlad do e-mailu?

Některé zahraniční úřady a instituce, například ambasády, akceptují či dokonce vyžadují úřední/ověřené překlady zaslané e-mailem ve formátu pdf.

Úřední/ověřený překlad do e-mailu ve formátu pdf lze tedy vyhotovit pouze v případě, kdy to výslovně vyžaduje úředník, jemuž budete překlad odevzdávat.

Za elektronické zpracování každé jednotlivé listiny, tisk do pdf a zaslání úředního/ověřeného překladu e-mailem účtujeme příplatek 100 Kč (121 Kč s DPH).

Ve všech ostatních případech (u českých úřadů to platí bez výjimky) je nutné ověřený/úřední překlad dodat v listinné, tj. papírové podobě.


všechny aktuality