Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

SOUDNÍ PŘEKLADY, ÚŘEDNÍ PŘEKLADY, OVĚŘENÉ PŘEKLADY


Soudní překlad neboli úřední překlad či ověřený překlad je opatřen tzv. doložkou soudního tlumočníka a otiskem kulatého razítka se státním znakem. Soudní překlad se neoddělitelně spojuje s listinou, z níž byl pořízen. Touto listinou může být originální dokument nebo jeho ověřená kopie, v případě ověřeného překladu do e-mailu také prostá kopie.
Jedná se např. o vysokoškolský diplom, výpis z rejstříku trestů, smlouvu, rozsudek, soudní rozhodnutí.KVALITA PŘEKLADU

Tradice a zkušenosti
Od roku 1997 dodáváme překlady s doložkou soudního tlumočníka pro soukromé osoby, firmy, advokátní kanceláře, a od roku 2000 rovněž pro soudy, státní zastupitelství a policii. Provádíme ověřené překlady anglického jazyka a německého jazyka. Podrobné informace o požadavcích na kvalitu naleznete zde.


Kompetence
Soudní překlad (ověřený překlad, úřední překlad) provádí soudní překladatel (soudní tlumočník) tak, že přeložený text připojí k listině, z níž překlad pořídil a opatří ho doložkou soudního tlumočníka a otiskem razítka se státním znakem. Doložka soudního tlumočníka stvrzuje, že podepsaný tlumočník/překladatel byl do funkce jmenován soudem a že jím pořízený překlad se shoduje s textem připojené listiny.
Pokud si originál listiny chcete ponechat (vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, soudní rozhodnutí apod.), zajistíme notářem ověřenou kopii takové listiny a překlad s doložkou soudního tlumočníka provedeme z této notářské kopie. Originál listiny Vám zůstane.


Ověřování překladů na počkání
Ověřené překlady běžných úředních listin (výpis z evidence Rejstříku trestů, rodný list, oddací list, vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, výuční list apod.), jejichž texty máme v databázi, vám zhotovíme i na počkání přímo v naší kanceláři. Více...


CENA PŘEKLADU

Kolik stojí ověřený překlad (soudní překlad)?
Pokud chcete dopředu znát cenu a dodací lhůtu ověřeného překladu (soudního překladu), zašlete nám čitelně naskenovanou kopii všech stran předmětné listiny (fotka z mobilu nestačí) - použijte prosím poptávkový formulář.
Cenovou kalkulaci vám zašleme e-mailem zdarma v pracovní dny nejpozději do 24 hodin.


Bezkonkurenční ceny a opakované překlady zdarma
Vaše překlady archivujeme. Již přeložené pasáže znovu neúčtujeme. Toho s výhodou využijete právě u ověřených překladů úředních listin, kdy zaplatíte pouze za ověření překladu. Není to férová nabídka?


Nejlevnější ověřené úřední překlady v Brně (s doložkou soudního tlumočníka):
překlad výpisu z českého rejstříku trestů včetně ověření: 300 Kč (363 Kč s DPH)
překlad výpisu z českého rejstříku trestů s dožádáním EU včetně ověření: 480 Kč (581 Kč s DPH)
překlad nového českého rodného/úmrtního listu včetně ověření: 320 Kč (387 Kč s DPH)
překlad nového českého oddacího listu včetně ověření: 360 Kč (436 Kč s DPH)
překlad českého vysokoškolského diplomu včetně ověření: 360 Kč (436 Kč s DPH)
překlad českého maturitního vysvědčení včetně ověření: 420 Kč (508 Kč s DPH)
Tyto překlady dodáváme do 3. pracovního dne dle dostupné překladatelské kapacity)


Ověřené úřední překlady na počkání (s doložkou soudního tlumočníka)
Ověřené úřední překlady (překlady s doložkou soudního tlumočníka) dodáváme také na počkání.
Více informací naleznete v ceníku ke stažení zde.


Jste soukromá osoba se sídlem v České republice? Jste živnostník-neplátce DPH?
Nabízíme ještě výhodnější ceny a fakturaci neplátcem DPH.
Pro více informací a objednání překladu přejděte prosím na www.prekladys.com.


Kvalitní překlady a překlady online od roku 1997. Nejlevnější soudní překlady v Brně.


OBJEDNÁVKA PŘEKLADU

jak objednat ověřený překlad (soudní překlad)?
Ověřený překlad (soudní překlad, úřední překlad) provádí soudní překladatel (soudní tlumočník) tak, že přeložený text opatří doložkou soudního tlumočníka a neoddělitelně ho spojí s dokumentem, z něhož překlad pořídil. Úředník, jemuž ověřený překlad odevzdáváte, určí, zda tímto dokumentem má být:

a/ originál listiny nebo její ověřená kopie (odevzdáváte listinou podobu osobně nebo poštou)
b/ elektronická kopie ve formátu pdf (odevzdáváte e-mailem nebo přes on-line aplikaci)


V případě a/

musíte originál listiny nebo její ověřenou kopii (notářskou kopii) doručit na naši adresu doporučeně poštou/osobně ještě před zahájením práce, případně využijte naší doručovací služby.

Zasíláte-li listiny k překladu poštou, vždy přiložte do obálky podrobnou písemnou objednávku s přesnou specifikací svého požadavku (cílový jazyk, cílová země a požadovaný termín dodání) a úplnými kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail).
Bez písemné objednávky nebudeme schopni zakázku přiřadit/zpracovat.

V případě b/

postupujte podle následujících pokynů:
1/ Pořiďte co nejkvalitnější sken všech stran listiny určené ke spojení s překladem (fotka z mobilu nestačí)
2/ Vyplňte elektronickou objednávku, připojte k ní pořízený sken a do poznámky uveďte, že požadujete ověřený překlad do e-mailu
3/ Následně obdržíte e-mailem pokyny, podle nichž provedete platbu předem


V případě nejasností se s námi neváhejte spojit telefonicky (tel.: 545 230 730; GSM: 777 909 143).