Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

SOUDNÍ PŘEKLADATEL


Od roku 1997 dodáváme překlady s doložkou soudního tlumočníka pro soukromé osoby, firmy, advokátní kanceláře, a od roku 2000 rovněž pro soudy, státní zastupitelství a policii. Provádíme ověřené překlady anglického jazyka a německého jazyka.Činnost soudních překladatelů a tlumočníků doposud upravuje zákon o znalcích a tlumočnících (zákon č. 36/1967 Sb.) a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu (vyhláška č. 37/1967 Sb.). Tato legislativa nerozlišuje mezi výkonem překladatele (soudní překlad, překlad s doložkou soudního tlumočníka) a tlumočníka (ústní výkon, tlumočení). Protože však obě profese vyžadují značně odlišnou odbornou kompetenci, je již v přípravě nová zákonná úprava, která tyto výkony odděluje a směřuje tak k důslednější profesionalizaci obou činností.

My jsme tuto profesionalizaci provedli již v počátku - jádro našeho týmu tvoří soudní překladatelé.
Od roku 1997 dodáváme překlady s doložkou soudního tlumočníka pro soukromé osoby, firmy, advokátní kanceláře, a od roku 2000 rovněž pro soudy, státní zastupitelství a policii. Provádíme ověřené překlady anglického jazyka a německého jazyka.


Nejlevnější úřední překlady (soudní překlady) v Brně:
• překlad výpisu z českého rejstříku trestů včetně ověření: 300 Kč nebo na počkání*
• překlad výpisu z českého rejstříku trestů s dožádáním EU včetně ověření: 480 Kč nebo na počkání*
• překlad nového českého rodného/úmrtního listu včetně ověření: 300 Kč nebo na počkání*
• překlad nového českého oddacího listu včetně ověření: 320 Kč nebo na počkání*
• překlad českého vysokoškolského diplomu včetně ověření: 360 Kč nebo na počkání*
• překlad českého maturitního vysvědčení včetně ověření: 400 Kč nebo na počkání*
• překlad oboustranného (starého) rodného listu včetně ověření: 440 Kč nebo na počkání*
• překlad oboustranného (starého) oddacího listu včetně ověření: 460 Kč nebo na počkání*
(platí pro soukromé osoby po předložení originálu nebo notářem ověřené kopie)

*/Překlady na počkání. Úplný ceník ke stažení zde.

Kvalitní překlady a překlady online od roku 1997. Nejlevnější soudní překlady v Brně.