Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

PŘEKLAD


Potřebujete kvalitní překlad vypracovaný zkušeným překladatelem? Chcete ušetřit a hledáte přímé dodavatele překladů?


SOUDNÍ PŘEKLADY
Soudní překlad neboli úřední překlad či ověřený překlad je opatřen doložkou soudního tlumočníka a otiskem razítka se státním znakem. Soudní překlad je neoddělitelně spojen s listinou, z níž byl pořízen. Touto listinou může být originální dokument nebo jeho ověřená kopie (vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, rozsudek, soudní rozhodnutí, smlouva).
 
PRÁVNÍ PŘEKLADY
Překlady právních textů do českého jazyka, německého jazyka a anglického jazyka. Specializujeme se na právo obchodní, občanské, trestní, pracovní a právo EU. Právní překlady vyhotovuje právník a kvalifikovaní překladatelé s právním povědomím.
Vyhotovujeme překlady smluv, soudních rozhodnutí, rozsudků, notářských zápisů atd.
TECHNICKÉ PŘEKLADY
Potřebujete přeložit patentovou přihlášku, osvědčení o shodě, bezpečnostní či technický list v souladu s harmonizovanou legislativou EU?
Zde naleznete odpovědi na tyto a další otázky týkající se technických překladů.
 
DORUČOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH LISTIN PO BRNĚ
Nemám kdy zajít ani na poštu, natožpak běhat po úřadech. Nutně však potřebuji ověřený překlad diplomu, výpisu z rejstříku trestů, rodného listu. Co s tím?
Už nemusíte nikam chodit. Vše vyřídíme za Vás!
Překladatelské služby Šantavý
Cacovická 1585/62, 614 00 Brno
bus/tram
4, 25, 26, 44, 57, 84
telefon
545 230 730, 777 909 143