Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Kolik stojí ověřený překlad výpisu z Rejstříku trestů?


Ověřený překlad (úřední překlad) výpisu z evidence českého Rejstříku trestů do angličtiny nebo němčiny včetně doložky soudního tlumočníka pořídíte za 300 Kč. Tato základní cena zahrnuje rovněž překlad doložky a razítka vystavitele výpisu (obvykle CzechPoint) na zadní straně listiny.

Obsahuje-li výpis z evidence Rejstříku trestů rovněž údaje dožádané z jiného státu EU, např. ze Slovenska, účtujeme za ověřený překlad takto rozšířeného výpisu 480 Kč.

Pokud je na výpisu z evidence Rejstříku trestů navíc tzv. vyšší ověření (Superlegalizace), apostila (Apostille) nebo jiné ověřovací razítko, účtujeme za dopřekládání každého takového jednotlivého ověření příplatek 100 Kč.

U ověřeného překladu zpracovaného on-line (vyhotovený dokument obdržíte do e-mailu v podobě vícestránkového pdf) účtujeme manipulační poplatek 100 Kč.

Cena za ověřený překlad zahraničního výpisu z trestního rejstříku z angličtiny nebo němčiny do českého jazyka se stanoví podle rozsahu, časové a odborné náročnosti zakázky. Rádi vám zdarma vypracujeme cenovou kalkulaci překladu.

Seznam častých dotazů