Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

Kolik stojí ověřený překlad výpisu z Rejstříku trestů?


Ověřený úřední překlad výpisu z českého Rejstříku trestů do angličtiny nebo němčiny včetně doložky soudního tlumočníka pořídíte za 300 Kč (363 Kč s DPH). Tato základní cena zahrnuje rovněž překlad doložky a razítka vystavitele výpisu (obvykle CzechPoint) na zadní straně listiny.

Obsahuje-li výpis z evidence Rejstříku trestů rovněž dožádání údajů z jiného státu EU, např. ze Slovenska, účtujeme za ověřený překlad takto rozšířeného výpisu +180 Kč (218 Kč s DPH).

Pokud je na výpisu z evidence Rejstříku trestů navíc tzv. vyšší ověření (Superlegalizace), apostila (Apostille) nebo jiné ověřovací razítko, účtujeme za dopřekládání každého takového jednotlivého ověření příplatek 100 Kč (121 Kč s DPH).

U ověřeného překladu zpracovaného on-line účtujeme manipulační poplatek 100 Kč (121 Kč s DPH) za každý jednotlivý dokument.

Cena za ověřený překlad zahraničního výpisu z trestního rejstříku z angličtiny nebo němčiny do českého jazyka se stanoví podle rozsahu, časové a odborné náročnosti zakázky. Rádi vám zdarma vypracujeme cenovou kalkulaci překladu.


Kompletní ceník pro plátce DPH ke stažení


Jste soukromá osoba se sídlem v České republice? Jste živnostník-neplátce DPH?
Nabízíme nejnižší ceny v Brně a fakturaci neplátcem DPH.
Pro více informací o cenách pro neplátce DPH a objednání překladu přejděte na www.prekladys.com.


Seznam častých dotazů