Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

OVĚŘENÝ PŘEKLAD NA POČKÁNÍ


Potřebuji co nejrychleji ověřený překlad.
Uděláte mi ověřený překlad na počkání?

Zde naleznete odpovědi na tyto a další otázky týkající ověřeného překladu na počkání.Potřebuji co nejrychleji ověřený (soudní) překlad. Poradíte mi?
Překládáme obratem! Ověřené překlady běžných úředních listin (výpis z evidence Rejstříku trestů, rodný list, oddací list, vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, výuční list apod.), jejichž texty máme v databázi, vám zhotovíme obratem. Ihned po doručení začneme rovněž zpracovávat překlady veškerých dalších úředních listin a krátkých dokumentů, u nichž nemůžete čekat.

V případě požadavku na překlad obratem, překlad na počkání nebo překlad o víkendu účtujeme příplatky dle aktuálního ceníku. Níže přehled nejčastějších ověřených úředních překladů na počkání:

Ověřené úřední překlady na počkání (s doložkou soudního tlumočníka)*:
• překlad výpisu z českého rejstříku trestů včetně ověření: 450 Kč (545 Kč s DPH)
• překlad výpisu z českého rejstříku trestů s dožádáním EU včetně ověření: 630 Kč (762 Kč s DPH)
• překlad nového českého rodného/úmrtního listu včetně ověření: 480 Kč (581 Kč s DPH)
• překlad nového českého oddacího listu včetně ověření: 540 Kč (653 Kč s DPH)
• překlad českého vysokoškolského diplomu včetně ověření: 540 Kč (653 Kč s DPH)
• překlad českého maturitního vysvědčení včetně ověření: 630 Kč (762 Kč s DPH)
Tyto překlady zpracováváme do 20-60 minut od doručení.


Jste soukromá osoba se sídlem v České republice? Jste živnostník-neplátce DPH?
Nabízíme ještě výhodnější ceny a fakturaci neplátcem DPH.
Pro více informací a objednání překladu přejděte prosím na www.prekladys.com.


*/ Cena za ověřený překlad, který se spojí s originálem listiny nebo její ověřenou kopií. U ověřené kopie listiny cena zahrnuje také překlad jedné doložky a razítka notáře či jiného ověřovatele, který kopii listiny vyhotovil.
Překlad dalších doložek a razítek (např. apostila, superlegalizace) se účtuje částkou 100 Kč (121 Kč s DPH) za každou doložku.

Manipulační poplatek 100 Kč (121 Kč s DPH) u ověřeného překladu zpracovaného on-line (ověřený překlad do e-mailu pořízený ze skenů) účtujeme za každý jednotlivý dokument. Vyhotovený dokument obdržíte do e-mailu v podobě vícestránkového pdf).

Cena překladu z angličtiny a němčiny do českého jazyka se stanoví podle skutečného rozsahu textu.Kvalitní překlady a překlady online od roku 1997. Nejlevnější soudní překlady v Brně.


Kompletní ceník ke stažení