Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

OVĚŘENÝ PŘEKLAD NA POČKÁNÍ


Potřebuji co nejrychleji ověřený překlad.
Uděláte mi ověřený překlad na počkání?

Zde naleznete odpovědi na tyto a další otázky týkající ověřeného překladu na počkání.Potřebuji co nejrychleji ověřený (soudní) překlad. Poradíte mi?
Překládáme obratem! Ověřené překlady běžných úředních listin (výpis z evidence Rejstříku trestů, rodný list, oddací list, vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, výuční list apod.), jejichž texty máme v databázi, vám zhotovíme obratem. Ihned po doručení začneme rovněž zpracovávat překlady veškerých dalších úředních listin a krátkých dokumentů, u nichž nemůžete čekat.

V případě požadavku na překlad obratem, překlad na počkání nebo překlad o víkendu účtujeme příplatky dle aktuálního ceníku. Níže přehled nejčastějších ověřených úředních překladů na počkání:

Ověřené překlady na počkání (s doložkou soudního tlumočníka)*:
• překlad výpisu z českého rejstříku trestů včetně ověření: 450 Kč (do 20 minut)
• překlad výpisu z českého rejstříku trestů s dožádáním EU včetně ověření: 630 Kč (do 40 minut)
• překlad nového českého rodného/úmrtního listu včetně ověření: 450 Kč (do 20 minut)
• překlad nového českého oddacího listu včetně ověření: 480 Kč (do 30 minut)
• překlad českého vysokoškolského diplomu včetně ověření: 540 Kč (do 40 minut)
• překlad českého maturitního vysvědčení včetně ověření: 600 Kč (do 60 minut)
• překlad oboustranného (starého) rodného listu včetně ověření: 660 Kč (do 75 minut)
• překlad oboustranného (starého) oddacího listu včetně ověření: 690 Kč (do 90 minut)

*/Ceny za ověřený překlad na počkání (s doložkou soudního tlumočníka) platí pro soukromé osoby po předložení originálu nebo ověřené kopie listiny. Ceny zahrnují rovněž překlad jedné doložky a razítka notáře či jiného ověřovatele na zadní straně listiny či její kopie. Překlad doložek a razítek dalších ověřovatelů (např. apostily) se účtuje zvlášť.

Kvalitní překlady a překlady online od roku 1997. Nejlevnější soudní překlady v Brně.
Překlady na počkání.


Kompletní ceník ke stažení