Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

KVALITA


Spokojený zákazník je rozhodujícím faktorem dlouhodobé spolupráce. Nabízíme vysokou kvalitu a odpovědný přístup. Překládáme jen to, co umíme na 100%!


APLIKOVANÉ NORMY A ZÁKONY
Existují normy či směrnice, které definují požadavky na kvalitu překladu?
Jaké máte zkušenosti? Bude překlad kvalitní?
Máte zaveden systém řízení jakosti?
Zde naleznete odpovědi na tyto a další otázky týkající se kvality překladu.
 
JAZYKOVÉ KOREKTURY
Každý překlad projde rukama překladatele s příslušnými odbornými znalostmi a následně korektora, který opraví případné pravopisné chyby.
Spolupracujeme také se zahraničními profesionálními překladateli a soudními tlumočníky, které využíváme při požadavku na korekturu rodilým mluvčím.
SOUDNÍ PŘEKLADATEL
Od roku 1997 dodáváme překlady s doložkou soudního tlumočníka pro soukromé osoby, firmy, advokátní kanceláře, a od roku 2000 rovněž pro soudy, státní zastupitelství a policii. Provádíme ověřené překlady anglického jazyka a německého jazyka.
 
AKTUÁLNÍ REFERENCE
Přehled aktuálních referencí pravidelně revidujeme, aby zahrnoval nejvýznamnější zákazníky z komerční i nekomerční sféry.
Překladatelské služby Šantavý
Cacovická 1585/62, 614 00 Brno
bus/tram
4, 25, 26, 44, 57, 84
telefon
545 230 730, 777 909 143